Inclusieagenda van Almere

De werkgroep ViP heeft voor Almere de lokale inclusieagenda opgesteld en deze is aangenomen door de gemeente. Samen met de gemeente Almere gaan we aan de slag om de diverse hobbels voor mensen met een beperking weg te nemen. De werkgroep richt zich op het scheppen van mogelijkheden voor mensen met een handicap. De onderwerpen zijn divers, ze kunnen gaan van stoepverbreding, witte geleide lijnen, toiletten voor invaliden, ringleidingen voor doven tot begrijpelijke brieven, enzovoort.

Afbeelding van de toegankelijke versie van de inclusieagenda

Natuurlijk hebben we van de inclusieagenda ook een toegankelijke versie gemaakt. Klik op de afbeelding en het hele document verschijnt. Deze kun je vervolgens downloaden. Hij is erg mooi geworden al zeggen we het zelf!

De inclusieagenda er is ook een braille-uitvoering deze is te leen in De Nieuwe Bibliotheek Almere stad.

Inmiddels zijn we alweer volop in gesprek met de gemeente over de Inclusieagenda 2023 – 2027!