De Werkgroep ViP-Almere

Werkgroep ViP Almere is een werkgroep van het Breed Overleg Plus Almere. Breed Overleg Plus is de paraplu waar zo’n vijftig belangenorganisaties uit Almere onder vallen die voor Almeerse inwoners opkomen. Breed Overleg Plus voert onderling overleg om de vinger aan de pols te houden wat er in de Almeerse samenleving speelt.

De werkgroep ViP bestaat  uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om de diverse hobbels voor mensen met een beperking weg te nemen. De onderwerpen zijn divers, ze kunnen gaan van stoepverbreding, witte geleide lijnen, toiletten voor invaliden, ringleidingen voor slechthorenden, gebarentaal voor doven, tot begrijpelijke brieven. De onderstaande belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd in Werkgroep ViP.

Logo Stichting ABRI

Sinds 1988 organiseert de stichting ABRI activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders/verzorgers, verwanten en belangenbehartigers. Stichting ABRI is al sinds 1988 een spin in het web. ABRI levert een bijdrage bij nieuwe ontwikkelingen en vernieuwende, uitdagende projecten die de participatie van de doelgroep bevorderen. www.stichtingabri.org

Logo politiek panel G-Kracht

Het G-KRACHT politiek panel bestaat uit 10 leden met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij worden ondersteund door medewerkers van stichting ABRI. Wij zijn op 14 mei 2009 geïnstalleerd door Annemarie Jorritsma. Onze speerpunten zijn: een leven lang leren, leesbare informatie, meedoen in de samenleving en het naleven van het VN-verdrag.

Logo Oogvereniging

In een visueel ingestelde wereld is het (nog) niet zo makkelijk om blind of slechtziend te zijn. Oogvereniging Flevoland zet zich daarom in voor de belangen van oogbeperkten en biedt gelegenheid om met elkaar in contact te komen. www.oogvereniging.nl

De Cliëntraad van Kwintes behartigt de belangen van de cliënten van Kwintes. Kwintes is er voor mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Vaak in combinatie met een huisvestingsvraag. Het gaat om mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen wonen. www.kwintes.nl

Logo NAH Forum

Het NAH Forum Almere is een stichting die de belangen behartigt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun lotgenoten. Vanuit eigen ervaringen ondersteunen wij en zetten ons in om meer begrip te kweken voor de onzichtbare gevolgen van, en zelfredzaamheid te creëren voor mensen met NAH. www.nahforumalmere.nl

Logo Triade Meedoen en Sport

Meedoen & Sport van Triade-vitree ondersteunt de mensen te ontdekken welke sporten en activiteiten er te doen zijn zodat hij zich beter kan ontwikkelen en meer zichzelf kan zijn. Dát maakt het leven waardevol. Onze expertise is het verbinden van vraag en aanbod. www.meedoenensport.nl