Het VN-verdrag handicap

Eind 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (vanaf nu: VN-verdrag) aangenomen. Hierin staat welke rechten mensen met een beperking hebben. Volgens het VN-verdrag moeten ze net zo goed aan de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder beperking. Bovendien hebben mensen met een beperking het recht om beslissingen te nemen over hun eigen leven.

Dat is nu vaak niet het geval. Mensen met een beperking worden helaas soms nog buitengesloten door fysieke ontoegankelijkheid. Ze krijgen ook nog steeds te horen dat ze niet welkom zijn en worden vaak ook niet begrepen. Vaak kunnen ze de informatie die ze krijgen niet begrijpen, omdat die informatie niet toegankelijk wordt aangeboden.

Het VN-verdrag bevat geen nieuwe mensenrechten, maar is een uitwerking van de rechten die zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Nederland heeft het VN-verdrag in de zomer van 2016 bekrachtigd. Dit betekent dat Nederland zijn uiterste best moet doen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden hebben als mensen zonder beperking. Klik hier voor het volledige verdrag.

Hieronder een leuke animatie van IederIn, waarin het verdrag in begrijpelijke taal wordt uitgelegd.

De gemeente is verplicht om voor de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijkheid heeft, mee te werken aan het VN-verdrag, in samenwerking met mensen met een beperking en de hen vertegenwoordigende organisaties. Verder moet de gemeente bij alle beleidsontwikkeling (ook) rekening te houden met de positie van mensen met een beperking. Gemeenten zijn niet verplicht om alle voorzieningen in de gemeente in één keer toegankelijk te maken. De uitvoering van het VN-verdrag mag voor een groot deel geleidelijk gebeuren. Werkgroep ViP helpt de gemeente Almere hierbij.