Hindernisbaan

Een Guusje striptekening met allemaal hindernissen op de stoep en oversteekplaatsen

De stoep. Iedereen maakt er gebruik van. De stoep wordt alleen regelmatig een hindernisbaan. Dan staan er vuilnisbakken, onhandig geparkeerde (deel-)scooters, reclameborden, omgewaaide fietsen, of grofvuil dat door inwoners te vroeg wordt aangeboden. Bij veel mensen wekt dit irritatie op en zuchtend ga je er dan omheen. Er is een behoorlijke groep inwoners die dit wel zou willen, maar niet kan. Dan worden het ineens hele grote hindernissen die een gevaar opleveren en er voor zorgen dat je niet goed kan meedoen in Almere.

Als je in een rolstoel zit, dan kan je niet zomaar de stoep op en af rollen. En een dwars op de stoep geparkeerde scooter is een gevaarlijke sta-in-de-weg voor blinden en slechtzienden. De stoep wordt ook wel eens te smal aangelegd. Hier kan de gemeente echt beter op letten, door dit al in de ontwerpfase af te keuren. Als er dan ook nog een lantaarnpaal op een te smalle stoep staat, bouw je een ontoegankelijke stad.

Gemeente en inwoners kunnen samen de stad toegankelijker maken door bewust te zijn van wat je aanlegt en hoe je iets op de stoep achterlaat. Dan kan ik voortaan ook veilig en zelfstandig van A naar B komen.

– Ichelle, 30 jaar