Een leven lang leren

Een Guusje striptekening van mensen met een beperking die ook door willen leren.

Als je, net als ik, Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) hebt gevolgd, stopt je schooltijd zodra je achttien à twintig bent. Dat is best raar. Midden in het schooljaar afscheid nemen van je klasgenoten; niks geen feestje of diploma-uitreiking, maar door naar een sociale werkplaats of dagbesteding. Vervolgonderwijs is er niet bij en dat is jammer. Ik had graag nog wat hulp gehad bij het leren lezen en rekenen.

Dit is erg belangrijk om je zelfredzaamheid te vergroten in deze ingewikkelde wereld. Er wordt verwacht dat ik meedraai in deze maatschappij. En toch wordt er niet nagedacht over wat ik nodig heb om volwaardig mee te kunnen doen. Het is belangrijk dat je dingen leert zodat je beter je weg vindt in het leven. Er is wel iets in het volwassenenonderwijs, maar dat is niet genoeg.

Ik hoop dat dit soort onderwijs wordt uitgebreid naar een volwaardige opleiding/school. Het is van belang dat je kan leren of leer/werken op maat. Ik heb meer talenten dan de meeste mensen denken of verwachten. Geef mij de kans om ook mee te doen, maar dan wel met dezelfde rechten en mogelijkheden als iedere andere burger: een leven lang leren dus!

– Sander, 36 jaar